"Tình yêu đầu tiên" là album đầu tiên của Nguyễn Thành Trung