• Chào mừng bạn đến với website của Nguyễn Thành Trung !
  • Điện thoại: 024.6253.1570

  Báo cáo năng lực hội hội nhập kinh tế quốc tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  Tài liệu đính kèm: Tải về

  LỜI NÓI ĐẦU

  Báo cáo Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2013 là kết quả áp dụng mô hình nghiên cứu nghiên cứu và đánh giá năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương thông qua một thang đo lường chung là “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương” áp dụng cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, xem xét đối sánh với các tỉnh/thành phố có đặc điểm tương đồng và xem xét sự phù hợp với hình ảnh kỳ vọng của Bà Rịa - Vũng Tàu trong tương lai. 

  Báo cáo Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2013 đánh giá thực trạng hội nhập của Bà Rịa – Vũng Tàu vào nền kinh tế Việt Nam nói chung và với phần còn lại của thế giới. Bộ chỉ số nghiên cứu áp dụng là một hệ thống thang đo lường chung được xây dựng “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”. Mục tiêu chính của Báo cáo nhằm xác định được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, các tác động của hội nhập đến việc tăng trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển kinh doanh doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Báo cáo đánh giá sự phù hợp giữa tầm nhìn chiến lược của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với năng lực hội nhập hiện tại để chỉ ra các điều chỉnh cần thiết cho việc thu hút nguồn lực cho phát triển bền vững. Có nghĩa là hoạch định một hình ảnh kỳ vọng về Bà Rịa – Vũng Tàu và so sánh với hình ảnh hiện tại để thấy được các điều chỉnh cần thiết cho việc tiến tới hình ảnh kỳ vọng theo đúng lộ trình chiến lược mà tỉnh mong muốn hay cam kết.

  {...}

  Trích "Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2013" 

  Nguyễn Thành Trung

  Tìm hiểu cách hỗ trợ điều trị ung thư tại đây

  Thời tiết
  Thời tiết Hà Nội

  NGUYỄN THÀNH TRUNG

    www.nguyenthanhtrung.info

  © Copyright by Nguyen Thanh Trung . All rights reserved

  Tel: 024.6253.1570   Email: info@hawking.edu.vn

  Website: www.nguyenthanhtrung.info