• Chào mừng bạn đến với website của Nguyễn Thành Trung !
  • Điện thoại: 024.6253.1570

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế Lạng Sơn

  Tài liệu đính kèm: Tải về

  LỜI NÓI ĐẦU

   

  Báo cáo Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Lạng Sơn năm 2013 là kết quả chi tiết và tiếp nối của Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) thông qua một thang đo lường chung “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”.

  Báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn đánh giá thực trạng hội nhập của các nền kinh tế Lạng Sơn với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thông qua một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”. Mục tiêu chính của báo cáo nhằm xác định được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Lạng Sơn, các tác động của hội nhập đến việc tăng trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển kinh doanh doanh nghiệp. Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá sự phù hợp giữa tầm nhìn chiến lược của Lạng Sơn đối với năng lực hội nhập hiện tại để chỉ ra các điều chỉnh cần thiết cho việc thu hút nguồn lực cho phát triển trong dài hạn.

  Quan trọng hơn cả nhóm nghiên cứu muốn cung cấp một cách nhìn rõ ràng và toàn diện về vấn đề hội nhập của Lạng Sơn và đi đến một thống nhất chung cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với các điều kiện hội nhập đặc thù của Lạng Sơn.

  (...)

   

  Trích "Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế Lạng Sơn"

  Nguyễn Thành Trung

  Thời tiết
  Thời tiết Hà Nội

  NGUYỄN THÀNH TRUNG

    www.nguyenthanhtrung.info

  © Copyright by Nguyen Thanh Trung . All rights reserved

  Tel: 024.6253.1570   Email: info@hawking.edu.vn

  Website: www.nguyenthanhtrung.info