• Chào mừng bạn đến với website của Nguyễn Thành Trung !
  • Điện thoại: 024.6253.1570

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế ngành Dệt may - Thời trang theo địa phương

  Tài liệu đính kèm: Tải về

  LỜI NÓI ĐẦU

   

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế ngành Dệt may – Thời trang theo địa phương là nghiên cứu mở rộng và tiếp nối của Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) thông qua một thang đo lường chung “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”.

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế ngành Dệt may – Thời trang theo địa phương đánh giá thực trạng hội nhập của ngành dệt may và thời trang Việt Nam với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Mục tiêu chính của báo cáo nhằm xác định được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của ngành dệt may, thời trang, các tác động của hội nhập ngành đến việc tái cơ cấu chuỗi giá trị, tạo công ăn việc làm cho các địa phương. Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá sự phù hợp giữa tầm nhìn chiến lược của phát triển ngành dệt may và thời trang với   năng lực hiện tại và kỳ vọng tương lai để đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc cải thiện và tái cấu trúc ngành theo hướng nâng cao việc sản xuất và cung cấp dịch vụ ở phân đoạn tạo giá trị gia tăng cao, giảm dần ở phân đoạn thâm dụng lao động giá rẻ.

  Quan trọng hơn cả nhóm nghiên cứu muốn cung cấp một cách nhìn rõ ràng và toàn diện về vấn đề hội nhập của ngành dệt may và thời trang và đi đến một thống nhất chung cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội với các điều kiện hội nhập đặc thù của ngành.

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế ngành Dệt may – Thời trang theo địa phương  là kết quả nghiên cứu dựa trên số liệu thu thập được trong giai đoạn từ 2007 - 2011 từ các đơn vị quản lý của trung ương và địa phương, các kết quả khảo sát mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện trong năm 2013 đối với đối tượng là người dân, doanh nghiệp.

  Ngoài phần mở đầu, tóm tắt, báo cáo này bao gồm 3 phần: Phần 1 Tổng quan giới thiệu ngành Dệt may – Thời trang Việt Nam; Phần 2 Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của ngành dệt may và thời trang Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phần 3 Báo cáo về Lộ trình và Đề xuất tái cấu trúc ngành dệt may, thời trang Việt Nam

   

  (...)

   

  Trích Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế  ngành Dệt may - Thời trang theo địa phương

  Nguyễn Thành Trung

  Thời tiết
  Thời tiết Hà Nội

  NGUYỄN THÀNH TRUNG

    www.nguyenthanhtrung.info

  © Copyright by Nguyen Thanh Trung . All rights reserved

  Tel: 024.6253.1570   Email: info@hawking.edu.vn

  Website: www.nguyenthanhtrung.info