• Chào mừng bạn đến với website của Nguyễn Thành Trung !
  • Điện thoại: 024.6253.1570

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế Quảng Ninh gắn với điểm đến du lịch Vịnh Hạ Long

  Tài liệu đính kèm: Tải về

  LỜI NÓI ĐẦU

  Báo cáo Hội nhập kinh tế quốc tế của Quảng Ninh gắn với điểm đến du lịch Vịnh Hạ Long là kết quả chi tiết và tiếp nối của Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) thông qua một thang đo lường chung “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”.

  Báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh 2013 đánh giá thực trạng hội nhập của các nền kinh tế Quảng Ninh với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu  thông qua một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương”. Mục tiêu chính của báo cáo nhằm xác định mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Quảng Ninh về du lịch gắn với việc khai thác giá trị về du lịch đặc trưng của địa phương cũng như tác động của hội nhập đến tăng trưởng phúc lợi cho người  dân và phát triển  kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương. Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá sự phù hợp giữa tầm nhìn chiến lược của Quảng Ninh trong phát triển du lịch đối với năng lực hội nhập hiện tại về du lịch để chỉ ra các điều chỉnh cần thiết cho việc thu hút nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  Quan trọng hơn cả nhóm nghiên cứu muốn cung cấp một cách nhìn rõ ràng và toàn diện về vấn đề hội nhập dành cho các tỉnh, thành phố có tiềm năng và điều kiện phát triển du lịch (lấy điển hình tại Quảng Ninh). Căn cứ vào điều kiện hiện tại để khai thác tiềm năng, tăng cường hội nhập và phát triển kinh tế dựa trên đặc thù của địa phương mình.

  (...)

   

  Trích "Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế Quảng Ninh gắn với điểm đến du lịch Vịnh Hạ Long"

  Nguyễn Thành Trung

   

  Thời tiết
  Thời tiết Hà Nội

  NGUYỄN THÀNH TRUNG

    www.nguyenthanhtrung.info

  © Copyright by Nguyen Thanh Trung . All rights reserved

  Tel: 024.6253.1570   Email: info@hawking.edu.vn

  Website: www.nguyenthanhtrung.info