• Chào mừng bạn đến với website của Nguyễn Thành Trung !
  • Điện thoại: 024.6253.1570

  Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Bình Dương: Tầm nhìn và Triển vọng

  Tài liệu đính kèm: Tải về

  LỜI NÓI ĐẦU

            Báo cáo nghiên cứu “Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Bình Dương: Tầm nhìn và Triển vọng” là kết quả chi tiết và tiếp nối của Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) 2012, thông qua một thang đo lường chung “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương” được đánh giá áp dụng cho tỉnh Bình Dương. 

            Báo cáo nghiên cứu “Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Bình Dương: Tầm nhìn và Triển vọng” đánh giá thực trạng hội nhập kinh tế của tỉnh Bình Dương với phần còn lại của thế giới trong đó đặc biệt là hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Phương pháp được sử dụng là mô hình “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương” do Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế phát triển. Mục tiêu chính của Báo cáo nhằm xác định được mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương, các tác động của hội nhập đến việc tăng trưởng phúc lợi cho người dân và phát triển kinh doanh doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Báo cáo đánh giá sự phù hợp giữa tầm nhìn chiến lược của tỉnh Bình Dương đối với năng lực hội nhập hiện tại để chỉ ra các điều chỉnh cần thiết cho việc thu hút nguồn lực cho phát triển trong tương lai.

  (...)

  Trích báo cáo nghiên cứu “Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Bình Dương: Tầm nhìn và Triển vọng”

  Tìm hiểu phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư tại đây

  Nguyễn Thành Trung

   

  Tác giả: Nguyễn Thành Trung
  Nguồn:Nguyễn Thành Trung Sao chép liên kết
  Thời tiết
  Thời tiết Hà Nội

  NGUYỄN THÀNH TRUNG

    www.nguyenthanhtrung.info

  © Copyright by Nguyen Thanh Trung . All rights reserved

  Tel: 024.6253.1570   Email: info@hawking.edu.vn

  Website: www.nguyenthanhtrung.info