• Chào mừng bạn đến với website của Nguyễn Thành Trung !
  • Điện thoại: 024.6253.1570
  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế Lạng Sơn

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế Lạng Sơn

  LỜI NÓI ĐẦU Báo cáo Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Lạng Sơn năm 2013 là kết quả chi tiết và tiếp nối của Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) thông ...
  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế Hải Phòng

  Báo cáo Năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế Hải Phòng

  LỜI NÓI ĐẦUBáo cáo Nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế Hải Phòng năm 2013 là kết quả chi tiết và tiếp nối của Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương (PEII) thông ...
  Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế cấp địa phương

  Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế cấp địa phương

  LỜI NÓI ĐẦU            Báo cáo đánh giá Năng lực hội nhập kinh tế cấp địa phương thông qua một thang đo lường chung được xây dựng là “Chỉ số hội nhập kinh tế cấp địa phương” là kết quả nghiên cứu của ...
  PCI: nên trả đúng nội hàm cho khái niệm

  PCI: nên trả đúng nội hàm cho khái niệm

  Gần đây một số chuyên gia về cạnh tranh và chiến lược đã tô hồng cho cái gọi là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI - Privincial Competitiveness Index) mà quên đi những giả thiết khoa học của mô ...
  Bài 2: Hiểu thế nào về thương hiệu quốc gia?

  Bài 2: Hiểu thế nào về thương hiệu quốc gia?

  Bàn về việc xây dựng thương hiệu quốc gia, trong bài 1, tác giả đã đề cập đến hai nội dung: Có thương hiệu quốc gia hay không?  và Thương hiệu quốc gia là gì?  Kỳ này, xin mời bạn đọc tiếp tục theo ...
  Thời tiết
  Thời tiết Hà Nội

  NGUYỄN THÀNH TRUNG

    www.nguyenthanhtrung.info

  © Copyright by Nguyen Thanh Trung . All rights reserved

  Tel: 024.6253.1570   Email: info@hawking.edu.vn

  Website: www.nguyenthanhtrung.info