A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những cung bậc tình yêu trong album “Tình yêu đầu tiên” của Nguyễn Thành Trung

NDO - Album “Tình yêu đầu tiên” của tác giả Nguyễn Thành Trung với những màu sắc tình yêu cũng như những suy tư

NDO - Album “Tình  yêu đàu tiên” của tác giả Nguyễn Thành Trung với những màu sắc tình yêu cũng như những suy tư