A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập thơ NGẠO

Tập thơ "Ngạo" của Nguyễn Thành Trung do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2013. Tập thơ gồm bốn phần: Phần I - Ma, Phần II - Đạo, Phần III - Người và Phần IV - Gia đình. 


Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Nguồn:https://vietnamnet.vn/nhat-nang-149346.html Sao chép liên kết